Målet med vårt opplæringskontor er å gi unge som søker våre fag de beste muligheter for en god opplæring og en utviklende læretid, slik at de blir dyktige fagarbeidere, interesserte og positive medarbeidere

Opplæringskontoret eies og drives av medlemsbedriftene som er godkjente læresteder

Et viktig mål for fremtidig fagopplæring er at de fleste lærlingene skal tegne sin egen lærekontrakt gjennom et opplæringskontor slik at effektivitet og kvalitet på opplæringen sikres gjennom felles ansvar og kontinuerlig oppfølging. Denne formen for opplæringssamarbeid bidrar til å styrke fagene og vekker internasjonal interesse.

Fordelene ved lærekontrakt gjennom et opplæringskontor er:
  • Opplæringskontoret formidler nye lærlinger til opplæringsbedriftene
  • Ekstra oppfølging gjennom hele læretiden
  • Bedre organisering og planlegging av læretiden
  • Oppfølging og tilsyn med lærestedene
  • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsboken
  • Faste veiledningssamtaler
  • Kurs og fagsamlinger med lærlinger i andre bedrifter
  • Utplassering og omplassering når det kreves
  • Opplæringsstedene har et stort kontaktnett med skoler, andre opplæringskontor og myndigheter som lærlingen kan nyte godt av

Ellers har alle lærlinger hos oss muligheter for å søke seg ut i Europa via erasmus+ programmet, vi holder stort kurs for alle andreårslærlinger i Narvik hvert år med fokus på spesialkost, økonomi, fisk og skalldyr og konditorarbeid, flambering, tranchering, vinlære og kursholderne er blant Norges om ikke verdens beste. Se forøvrig vår Facebookside www.facebook.com/ormnn

Alle lærlinger hos oss fører logg på nettet og må utføre fire oppgaver i løpet av første læreår som er koblet opp mot læreplanmålene, i siste læreår skal dere opp til to prøvefagprøver slik at dere får kjenne på kroppen hvordan en fagprøve er, samt få veiledning om hva som er bra og dårlig.

Vi fra ormnn besøker deg på jobb minimum 4 ganger i løpet av året og du skal ha skriftlig underveisvurdering hver 6 mnd av din faglige leder . Ellers er vi aldri mere enn en telefonsamtale eller en mail unna.

a redigert DSC_2846 (1)
logo1_550x121
2015-11-06 10.05.34