Kjøttskjæreren
– Gir deg dine beste biffer

Som kjøttskjærer vil du raskt, sikkert og nøyaktig kunne forvandle et digert kjøttstykke til ferdige stykningsdeler, biffer, fileter og beinfritt produksjonskjøtt. Arbeidet er for det meste manuelt, og kniven er det viktigste arbeidsredskapet.

Hva gjør en kjøttskjærer?
En kjøttskjærer må ha god fysikk, god fagkunnskap og håndverksmessig dyktighet. Kjøttskjæreren må ha kunnskaper om dyrenes anatomi, råstoffenes egenskaper, stykningsbeskrivelser, sorterings- og skjærestandarder, prøveuttak og analyser.
Kjøttbransjen har høye kostnader og små marginer; derfor må en kjøttskjærer kunne utføre sitt arbeid på en måte som ivaretar produktiviteten så vel som økonomien og kvaliteten.

Hvor kan jeg jobbe?
Norsk kjøttindustri er spesialisert, og det finnes mange bedrifter landet rundt som skjærer storfe, svin, lam eller fugl. Som kjøttskjærer kan du også arbeide i mindre håndverksbedrifter hvor man ofte deltar i flere deler av kjøttforedlingen. Det er et stort behov for dyktige fagarbeidere i kjøttskjærerfage.

Yrkesbetegnelse:
Kjøttskjærer med svennebrev/mesterbrev
Eventuell videreutdanning:
Matteknologi, Teknisk Fagskole
Lønn i læretiden:
40% 1. år, 60% 2. år av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere
Mer informasjon på:
www.kiff.no