Institusjonskokken
– Mester over de store måltider

Institusjonskokkfaget bygger på husholdningsskolenes kultur og tradisjoner. Der ble det lagt vekt på matens betydning for befolkningens helse, riktig utnytting av ressursene og bruk og bevaring av lokale og nasjonale mattradisjoner. Institusjonskokken har en viktig oppgave i å bidra til å redusere kostholdsrelaterte helseskader gjennom informasjons og veiledningsarbeid.

Hva gjør en institusjonskokk?
Som institusjonskokk vil du ivareta matomsorgen for personer som av ulike årsaker, for kortere eller lengre tid, ikke kan ha ansvaret for sitt eget matstell. Du skal skal kunne planlegge, produsere, distribuere og framby alle måltider en person trenger i løpet av et døgn. Mattilbudet skal oppfylle gjeldende ernæringsmessige kriterier, offentlige retningslinjer og den enkeltes behov. Du skal være i stand til å lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke.

Hvor kan jeg jobbe?
Som institusjonskokk kan du jobbe innenfor flere deler av helse- og omsorgssektoren, forsvaret og andre intitusjoner som stiller høye kvalitetskrav til kunnskaper og ferdigheter om ernæring og matproduksjon. Faget stiller strenge krav til generell forståelse for alle aspekter av matlagingen. Samtidig må en institusjonskokk kunne samarbeide tett med andre produksjonsmedarbeidere mot felles mål. institusjonskokken må óg tilegne seg nye kunnskaper i en hverdag hvor brukerne settes i sentrum. Forståelsen for brukernes behov for næringsrik og velsmakede mat er et sentralt mål.

Fakta

Yrkesbetegnelse:
Institusjonskokk med fagbrev
Eventuell videreutdanning:
Kostøkonom, Samfunnsernæring, Matteknologi, Teknisk Fagskole, Næringsteknologi, Matvitenskap, Faglærerutdanning
Lønn i læretiden:
40% 1. år, 60% 2. år av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere